מאמאנט

פעילות ספורט "מאמאנט"

משחק הכדורשת הינו משחק ספורטיבי קבוצתי, המשלב חכמת משחק, עבודת צוות, פעילות וכושר גופני ללא צורך בידע מוקדם. המשחק מבוסס על ענף הכדורעף ומתקיים על מגרש הזהה לזה של הכדורעף. בכדורשת מותרת אחיזה בכדור. על כל קב' להעביר את הכדור מעל הרשת למגרש הקב' היריבה במטרה שהכדור ייפול על רצפת המגרש. את הידע והמיומנות במשחק רוכשות המשתתפות על המגרש, דבר זה מאפשר לנשים בכל גיל ובכל רמת כושר להשתלב במשחק.

תקנון מאמאנט אשקלון לשנת 2021-22

 1. רישום שחקניות לליגה:

שחקנית חדשה זכאית לבצע הרשמה לאחר אימון ניסיון אחד בלבד.

 • תשלומי העונה הקרובה (ספט'- יוני כולל) כוללים את המרכיבים הבאים:

130 ₪ לחודש.

100 ₪ דמי רישום שנתי ללא החזר.

התשלום דרך משרדי החברה העירונית.

125 דמי רישום למאמאנט הארצי, הכולל חולצה, ישולם דרך אתר מאמאנט הארצי.

 

 1. ביטול השתתפות והחזר כספי:
 • נוהל ביטולים: במקרה של רצון לבטל הרשמה יש לפנות לקפטנית הקבוצה. אין לפנות ישירות לחברה. הפונה תקבל טופס ביטול למילוי ולהחזירו למייל mamanetashkelon@gmail.com
 • טיפול בהחזר ללקוח תוך חודש ימים.
 • הקפאת חוג תינתן רק במקרה של פציעה באימונים בכפוף לאישור רפואי. ולסעיף 4 בתקנון.

אין הקפאות או ביטול רטרואקטיבי.

 1. הצהרת בריאות וביטוחים

הצהרת בריאות למשתתפת ב"מאמאנט":

 • כל שחקנית מחויבת לחתום על הצהרת בריאות.

אני הח"מ מצהירה בזאת כי בריאותי תקינה ואני כשירה להשתתף בפעילות ספורט של חוג כדורשת "מאמאנט".

 • הרישום לליגה, לאימונים ולמאמאנט אינו מקנה כיסוי ביטוח תאונות אישיות.

אנו ממליצים לכל שחקנית לעשות ביטוח תאונות אישיות, האחריות על כך הינה אישית של השחקנית בלבד.

 • לטובת שחקניות המעוניינות בביטוח ספורט תאונות אישיות, גיבשה מאמאנט הצעה לביטוח, לרכישה או לכל שאלה וייעוץ נוסף ניתן לפנות לרוני 058-6622886
 1. פציעה במסגרת מאמאנט
 • במקרה של פציעה יש ליידע את הקפטנית. יש למלא טופס פציעה ולהעביר למחלקה לספורט לפקס- 08-6748676 או למייל mamanetashkelon@gmail.com
 1. רישום קבוצה
 • קבוצה צריכה למנות לפחות 13 שחקניות רשומות. במידה וקבוצה לא תמנה 13 שחקניות, תהיה רשאית ההנהלה לקבל החלטה לגבי המשך קיומה ו/או אופן קיומה של הקבוצה.
 • עפ"י תקנון מאמאנט קבוצה משויכת לפי ביה"ס. הקבוצות יתאמנו באולמות ספורט עפ"י חלוקה שתתבצע ע"י המחלקה לספורט. ולא בהכרח באולם ביה"ס בו שייכות האמהות.
 • ימי החופשה בלוח השנתי מגולמים במחיר החוג. לא יינתנו אימונים חילופיים.
 • ביטול אימון: כאשר מתבטל אימון מסיבה שקשורה במאמן/אולם ינתן אימון חלופי. ביום אחר או במועד אחר. בשאר המקרים לא יינתנו אימונים חלופיים.

 

 1. משחקי הליגה
 • המשחקים יתקיימו בשיטת ליגה. החישוב הסופי נעשה עפ"י ניקוד של ניצחון והפסד ע"י תוכנת מחשב. עפ"י תקנון מאמאנט המופיע באתר מאמאנט הארצי.
 • ניתן לעקוב אחר העדכונים ותוצאות של הליגה המקומית באתר: http://www.lig.co.il/
 • בשבוע של משחק לא מתקיים אימון.
 1. הנהלת אשקלון-תפקידים והתקשרויות
 • כל פנייה להנהלת מאמאנט אשקלון תיעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת: mamanetashkelon@gmail.com
 • להלן תפקידי ההנהלה:

ליזה אהרון- מנהלת ספורט עממי במחלקת הספורט עיריית אשקלון. ומנהלת מקצועית- מאמאנט אשקלון.

סיון שפר- יו"ר ליגת מאמאנט אשקלון.

גלילה לראש העמוד