בעלי תפקידים

שם היחידה

טלפון

שם בעל התפקיד

כתובת מייל

מנכ"ל החברה

08-6755543

רונית מצליח

ronit@ironitash.org.il

עוזרת מנכ"ל

08-9724497

מרי מכלוף

meri@ironitash.org.il

חשב החברה

08-6755543

חגי טנג'י

@gmail.com8731600

מזכירות החברה העירונית

08-6755543

 

mazkirut@ironitash.org.il

סל תרבות

08-9724497

שנהב גרוס

shenhav@ironitash.org.il

סייעות/חונכות

08-9724493

ענת וקנין

anat@ironitash.org.il

היכל הספורט

08-9724492

אייל ביטון

eyal@ironitash.org.il

בית ספר לכדורגל /  מח' הנוער הפועל אשקלון

050-6438501

עטרה בת-אל גואטה

batel@ironitash.org.il

קונסרבטוריון עירוני

086762650

מירי סעדה

miri@ironitash.org.il

בריכה עירונית

08-6759520

לודמילה קוזקביץ

michal@ironitash.org.il

התחדשות עירונית

 

גדעון קינג

gideonk@ironitash.org.il

אליצור איתו כדורסל

0529777477

רועי ברקוביץ

batel@ironitash.org.il

בית ציפורה

08-6756670

בנצ'עלם ארגאו

bnzlmrgw@gmail.com

יו"ר וועד עובדים

08-6729444

גדעון אחמר

Gideon-k@ashkelon.muni.il

מחלקת שכר

08-9724499

פאני אסקירה

fani@ ironitash.org.il

מחלקת הנחלת חשבונות

גני קמינסקי

08-9724495

geny@ironitash.org.il

אב בית בוקר

פרוספר דדון

08-6755543

mazkirut@ironitash.org.il

אב בית ערב

ג'קי זרביב

052-3921274

mazkirut@ironitash.org.il

שם היחידה טלפון שם בעל תפקיד כתובת מייל
מנכ"ל החברה 08-9724491 רונית מצליח ronit@ironitash.org.il
עוזרת מנכ"ל 08-9724497 מרי מכלוף meri@ironitash.org.il
חשב החברה 08-6755543 חגי טנג'י 8731600@gmail.com
מזכירות החברה העירונית 08-6755543 סוזי נוילנדר mazkirut@ironitash.org.il
סל תרבות 08-9724500 שנהב גרוס shenhav@ironitash.org.il
סייעות/חונכות 08-9724493 ענת וקנין anat@ironitash.org.il
היכל הספורט 08-9724492 אייל ביטון eyal@ironitash.org.il
בית ספר לכדורגל /  מח' הנוער הפועל אשקלון 050-6438501 עטרה בת-אל גואטה batel@ironitash.org.il
קונסרבטוריון עירוני 08-6762650 גיל-עד ברדו gil-ad@ironitash.org.il
בריכה עירונית 08-6723903 שושנה כרמי shosh@ironitash.org.il
אליצור איתו כדורסל 054-9908055 אבי טטרו Avi@ironitash.org.il
בית ציפורה 08-6756670 בנצ'עלם ארגאו bnzlmrgw@gmail.com
יו"ר וועד עובדים 08-6729444 גדעון אחמר Gideon-k@ashkelon.muni.il
מחלקת שכר 08-9724499 פאני אסקירה fani@ironitash.org.il
מחלקת הנהלת חשבונות 08-9724495 גני קמינסקי geny@ironitash.org.il
אב בית בוקר 08-6755543 פרוספר דדון mazkirut@ironitash.org.il
אב בית ערב 052-3921274 ג'קי זרביב mazkirut@ironitash.org.il
מנהל הבריכה העירונית 0544692087 מיכאל מזעקי michael@ironitash.org.il
גלילה לראש העמוד