החזר כספים עבור קייטנות קיץ

תושבים יקרים,

החל מהיום, 20.7, באפשרותכם להגיש בעמוד זה בקשות להחזר כספי עבור קייטנות הקיץ העירוניות בגין הנושאים הבאים:

* זיכוי 200 ש״ח בגין הנחת רשות לצהרון בקייטנות הקיץ העירוניות

* ביטול צהרון שלא ניפתח

לזכאים להחזר, ההחזר כבר מופיע אצלינו במערכת.

באפשרותכם להשאיר את הזיכוי במערכת של החברה העירונית ולהשתמש בו להרשמה לפעילות עתידית כגון: צהרון/ חוג/ קייטנה אחרת

תושב שיחליט לקבל את כספו חזרה להלן דרכי הפעולה:

תושבים ששילמו באשראי

בעת הרישום לקייטנה

ועיקבו אחר ההוראות

תושבים ששילמו במזומן או בהמחאה

בעת הרישום לקייטנה

שימו לב, בגין החזרים/הנחות בנושאים הבאים, אנו ממתינים להחלטת הממשלה בדבר המשך פעילות בית הספר של החופש הגדול:

* הנחת אח שני בגנים

* בידוד בהנחיית משרד הבריאות

* ביטול קייטנות החופש הגדול

מיד עם פרסום ההחלטה, נביא לידיעתכם את אופן קבלת ההחזר/ההנחה

בקשה לביטול קייטנה

שימו לב, כל בקשה שתוגש תיבחן על ידי החברה העירונית. תשובות ימסרו מיד עם פרסום ההחלטה לגבי אופן קבלת ההחזר/ הנחה.

תושבים המבקשים

 לבטל קייטנה

ועיקבו אחר ההוראות

גלילה לראש העמוד