מכרזים

שם המכרז

מספר המכרז

תאריך אחרון להגשה

13/2024

25.02.24 עד השעה 13:00

שם המכרז

מספר המכרז

תאריך אחרון להגשה

13/2024

25.02.24 עד השעה 13:00

דרושים