מכרזים פומביים

מכרזים פנימיים

שם המכרז

מספר המכרז

תאריך אחרון להגשה

שם המכרז

מספר המכרז

תאריך אחרון להגשה

05/2023

19.03.2023 עד השעה 13:00

03/2023

26.03.2023 עד השעה 13:00

03/2023

26.03.2023 עד השעה 13:00

מכרזים פנימיים

שם המכרז

מספר המכרז

תאריך אחרון להגשה