להרשמה לצהרונים – לחץ כאן

אודות הצהרונים

לרווחתם של הורים עובדים, מפעילה החברה העירונית צהרונים אשר מהווים מסגרת חינוכית, לימודית ותומכות כהמשך יום הלימודים הפורמאלי בגנים ובבתי הספר.
תוכנית 'ניצנים' הינה תכנית ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך ומיועדת לגילאי 8-3 מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00.
התוכנית ניתן מענה לימודי, המותאם לגיל התלמידות והתלמידים.
היא מאפשרת פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים, פיתוח תחושת מסוגלות וביטוי אישי ולחוות הצלחות ומעצבות שמעצימות ומעצבות אותם כבוגרים.
התוכנית כוללת פעילויות למידה והעשרה, ארוחה חמה בריאה ומזינה, סיוע בהכנת שעורי בית והפעלת חוגים במגוון תחומים.
במסגרת פיתוח מקצועי, הצוותים עוברים הכשרה במהלך השנה בנושאים: עזרה ראשונה, בטיחות וביטחון והכשרה פדגוגית המתמקדת בלמידה וברכישת מיומנויות וכלים לימודיים, חברתיים ורגשיים.

שעות פעילות ועלויות

הצהרונים יפעלו בין התאריכים 1.9-30.6

מסגרת עלות חודשית שעות פעילות
צהרוני ניצנים ג'-ו' 500 ₪ עד 17:00
צהרוני ניצנים גני ילדים ועד כיתה ב' 275 ₪ עד 17:00
צהרוני גני מוכש"ר 260 ₪ עד 16:00
צהרוני בתי ספר יוח"א 175 ₪ עד 17:00
צהרוני גני מילת 150 ₪ עד 16:00
צהרוני גני חינוך מיוחד 125 ₪ עד 17:00
צהרוני גני יוח"א 100 ₪ עד 16:00

שיבוץ מוסדות חינוך

הרישום לצהרון יהיה למוסד החינוכי בו ילדכם משובץ במהלך שנת הלימודים.
ניתן לצפות בשיבוץ למוסדות חינוך באתר עיריית אשקלון

רישום לצהרונים

הרישום לצהרונים הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
תינתן קבלה במעמד הרישום, בנוסף ניתן לבצע מגוון פעילויות באופן עצמאי באזור האישי לתושב

להרשמה לצהרונים – לחץ כאן

ביטול רישום

בקשה לביטול צהרון תתקבלנה באמצעות טופס ביטול צהרון

  • הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול צהרון.
  • הודעה על ביטול צהרון תעשה עד ל-25 לחודש הפעילות.
  • הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון לחודש העוקב.
  • במקרה של עזיבה מיידית תחויב עבור כל החודש!
  • אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק .ללא דיווח למחלקת גבייה.
  • לא יוחזרו כספים בגין השתתפות חלקית.

יצירת קשר

יהדות ספרד 13, אשקלון.