קריאת מגילת – שפירא

06.03.2023 19:30-20:30

קריאת מגילת אסתר במרכז קהילתי שפירא
בהופעת כליזמרים, כיבוד קל, חלוקת מגילת אסתר ותחרות תחפושות עם פרסים.

יום שני | 06.03.23 | 19:30
מרכז קהילתי שפירא | רח’ שפירא א’ 13 | 050-7811492