א

14:00-13:00  – לקהל הרחב

17:00-14:30 – לנשים בלבד

18:20-17:20 – לקהל הרחב

21:00-18:30 – לגברים בלבד

ב

08:30-06:00 – למנויים בלבד

21:00-14:00 – לקהל הרחב החל מ 1.11

ג

08:30-06:00 – למנויים בלבד

21:00-14:00 – לקהל הרחב החל מ 1.11

ד

08:30-06:00 – למנויים בלבד

20:00-14:00 – לקהל הרחב

22:00-20:30 – לנשים בלבד

ה

08:30-06:00 – למנויים בלבד

21:00-14:00 – לקהל הרחב החל מ 1.11

ו

08:00-06:00 – למנויים בלבד

10:00-08:00 – לגברים בלבד

16:00-10:15  – לקהל הרחב החל מ 29.10

ש

 16:00-09:00 – לקהל הרחב החל מ 29.10

6.9 רביעי

10.9 ראשון

15.9 שישי

24.9 ראשון

25.9 שני

29.9 שישי

6.10 שישי

6:00-9:00
למנויים בלבד

14:30-17:00
לנשים בלבד

6:00-8:30
למנויים בלבד

ערב יום כיפור
הבריכה סגורה

יום כיפור
הבריכה סגורה

6:00-8:00
למנויים בלבד

9:00-14:00
לקהל הרחב

09:00-13:30
אירוע סגור

17:20-18:20
לקהל הרחב

8:30-14:00
לקהל הרחב

8:30-14:00
לקהל הרחב

13:30-20:00
לקהל הרחב

18:30-21:00
לגברים בלבד

20:00-22:00
לנשים בלבד

6.9 רביעי
6:00-9:00 למנויים בלבד
9:00-13:30 אירוע סגור
13:30-20:00 לקהל הרחב
20:00-22:00 לנשים בלבד

10.9 ראשון
14:30-17:00 לנשים בלבד
17:20-18:20 לקהל בלבד
18:30-21:00 לגברים בלבד

15.9 שישי
6:00-8:30 למנויים בלבד
8:30-14:00 לקהל הרחב

24.9 ראשון
ערב יום כיפור הבריכה סגורה

25.9 שני
יום כיפור הבריכה סגורה

29.9 שישי
6:00-8:00 למנויים בלבד
8:30-14:00 לקהל הרחב

6.10 רביעי
9:00-14:00 לקהל הרחב

עדכונים

מתרחצים יקרים!

יום א’, 07.07.24, הבריכה תהיה סגורה לקהל הרחב ומנויים משעה 20:00 – 15:00

יום ב’, 08.07.24 נסגרת לקהל הרחב בשעה 19:30

יום א’, 14.07.24, הבריכה תהיה סגורה לקהל הרחב ומנויים משעה 20:00 – 15:00

יום א’, 16.07.24, הבריכה תהיה פתוחה לגברים בלבד משעה 12:00 – 09:00

יום ב’, 22.07.24, הבריכה תהיה סגורה לקהל הרחב ומנויים משעה 19:30 – 16:30

יום א’, 25.07.24, הבריכה נסגרת בשעה 19:00

שעות פעילות בשגרה

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

08:30-14:00
לקהל הרחב

6:00-8:30
למנויים בלבד

6:00-8:30
למנויים בלבד

6:00-8:30
למנויים בלבד

6:00-8:30
למנויים בלבד

6:00-8:00
למנויים בלבד

9:00-17:00

לקהל הרחב

14:30-17:00
לנשים בלבד

14:00-21:00
לקהל הרחב

14:00-21:00
לקהל הרחב

14:00-20:00
לקהל הרחב

14:00-21:00
לקהל הרחב

08:00-10:00
לגברים בלבד

17:20-18:20
לקהל הרחב

20:00-22:00

לנשים בלבד

10:15-17:00
לקהל הרחב

18:30-21:00
לגברים בלבד

יום א’
8:30-14:00 לקהל הרחב
14:30-17:00 לנשים בלבד
17:20-18:20 לקהל החרב
18:30-21:00 לגברים בלבד

יום ב’
6:00-8:30 למנויים בלבד
8:00-21:00 לקהל הרחב

יום ג’
6:00-8:30 למנויים בלבד
14:00-21:00 לקהל הרחב

יום ד’
6:00-8:30 למנויים בלבד
14:00-20:00 לקהל הרחב
20:00-22:00 לנשים בלבד

יום ה’
6:00-8:30 למנויים בלבד
14:00-21:00 לקהל הרחב

יום ו’
6:00-8:00 למנויים בלבד
8:00-10:00 לגברים בלבד
10:15-17:00 לקהל הרחב

יום ש’
9:00-17:00 לקהל הרחב

תמונת מהבריכה

עדכונים מהבריכה

שיפוץ מקלחות הבריכה

לקהל הרחב,
בתאריך 19.01.23 יום חמישי יחל שיפוץ במקלחות במתחם הבריכה, ולפיכך לא יתאפשר שימוש במקלחות.באשר לשימוש בחדרי השירותים, יועמד לרשות המבקרים באופן זמני חדר שירותים משותף.
אנו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם במהלך ביצוע העבודות ומודים לכם על הסבלנות.

צוות הבריכהקרא עוד >>

הצוות

פרטי הצוות

תפקיד

שם

דוא”ל

מנהל

מיכאל מזעקי

michael@ironitash.org.il

מזכירה

שוש כרמי

shosh@ironitash.org.il

   
   
   

חוגים

חוג לדוגמא

נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון

קרא עוד >>

חוג לדוגמא

נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון

קרא עוד >>

יצירת קשר

רחוב הנרי סטרץ